Letra de «No es tant això» de Vienna

No cal que t’ho discutisca,

sé que és més forta la vida

Que la pura analogia,

que fa més gran la ironia.

Que no cante per bogeria,

ni tampoc per la seguida,

Cante per guanyar la vida.

És l’hora de descobrir-se,

de contar les mentides:

Mai no he eixit a cap revista,

ni escric llibres de temàtica oriental,

No tinc cap amic a Praga,

ni cap joia venerada

Per aquells antics cristians.

Quan la ciutat s’il•lumina

i cau la nit amb bona vista, jo aiaiaiaiai

Que cride aiaiaiaiai

Una posta de sol tranquil•la,

una cançó no molt sentida i jo aiaiaiaiai

Que cride aiaiaiaiai

La vida és una cosa estranya

però als teus braços en sembla una altra

I jo aiaiaiaiai

Que cride aiaiaiaiai

No sigues tan cruel bonica

que això al final farà ferida

i jo aiaiaiaiai

Que cride aiaiaiaiai